Likegi.com, Ảnh động gif, Ảnh động Kpop gif, sao Hàn, T-Ara, SNSD